images1796637_m1.jpg

Đưa máy móc hiện đại vào sản xuất mía. Ảnh Đức Anh - Đài Nghĩa Đàn.

Theo lãnh đạo Công ty cho biết: Đến ngày 7/1/2017, NASU đã ép được hơm 200.000 tấn mía. Sau khi xem xét một số yếu tố: Chất lượng mía của nông dân nhập về nhà máy tốt, mía sạch, độ đường cao; Giá đường trên thị trường duy trì ổn định.

Để nhằm cải thiện thu nhập cho người nông dân và khuyến khích nông dân đầu tư trồng mới, trồng lại phát triển vùng nguyên liệu mía, Công ty Mía đường Nghệ An quyết định tăng giá mía thêm 60.000 đồng/ tấn, đưa giá mía cơ bản lên 980.000 đồng/tấn tại ruộng và giá mía tại nhà máy trung bình là 1.053.000 đồng/tấn.

Đây là giá mía cao nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây. Giá mía này áp dụng từ đầu vụ ép 2016/2017, điều này có nghĩa là tất cả mía nhập về nhà máy từ đầu vụ đến nay sẽ được truy lĩnh thêm tiền tăng giá này, NASU sẽ chi trả thêm cho các hộ nông dân đã nhập mía về nhà máy khoảng 12 tỷ 600 triệu đồng.

NASU tiếp tục duy trì chính sách thưởng độ đường 60.000 đồng/1CCS tăng thêm. Giảm khấu trừ độ đường thấp xuống 30.000 đồng/1 CCS và chỉ áp dụng cho các chuyến mía thấp hơn 9 CCS. Điều này sẽ khuyến khích nông dân áp dụng các loại giống mía mới và đầu tư thâm canh để có sản phẩm mía có năng suất, chất lượng cao nhằm tăng thêm thu nhập.

 

Cánh đồng mẫu lớn ở xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh - Đài Nghĩa Đàn.

NASU cũng bảo hiểm giá mua mía tối thiểu cho nông dân ở mức 820.000 đồng/tấn cho tất cả các chuyến mía có chất lượng thấp so với quy định để vẫn đảm bảo thu nhập cho người trồng mía.

Bên cạnh đó, NASU sẽ tiếp tục xem xét điều chỉnh giá nếu có sự tăng giá đáng kể của thị trường đường và nếu tăng giá cũng sẽ áp dụng cho tất cả mía đã nhập về nhà máy để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các hộ nông dân trồng mía.

NASU mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và sự hợp tác lâu dài thủy chung của nông dân với NASU vì sự phát triển chung của doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội./.

(Theo Châu Lan)

Tin tức & Sự kiện khác