• Hải sâm sốt gà ngũ vị
  • Hải sâm sốt tóc tiên cô
  • Bào ngư vị đông cô
  • Cháo hào hải vị
  • Sản phẩm Yến sào
  • Súp yến kim linh phát thượng hạng
  • Súp yến kim linh phát
  • Bào ngư dồn vi cá
  • Bào ngư dồn yến
  • Chè yến khoai môn
Hải sâm sốt gà ngũ vị Hải sâm sốt tóc tiên cô Bào ngư vị đông cô Cháo hào hải vị Sản phẩm Yến sào Súp yến kim linh phát thượng hạng Súp yến kim linh phát Bào ngư dồn vi cá Bào ngư dồn yến Chè yến khoai môn