Chi tiết sản phẩm

Đường phèn

Đường phèn là loại đường được làm từ đường mía, Đường phèn còn gọi là băng đường, tên khoa học là Saccharose (sucrose). Thành phần hóa học: chủ yếu là saccharose, có thể phân giải thành glucose và fructose.

Người ta thường dùng đường phèn với nước trà để tiếp khách quí, hay để làm quà. Ðường phèn chưng với chanh, quất, chữa được bệnh ho, viêm họng rất hiệu quả. Ðường phèn rất bổ đối với người già, người bệnh tật.

Từ xưa dân gian đã có câu nói về đường phèn: “ Ngọt như đường cát, mát như đường phèn”.

Đường phèn là loại đường được làm từ đường mía, Đường phèn còn gọi là băng đường, tên khoa học là Saccharose (sucrose). Thành phần hóa học: chủ yếu là saccharose, có thể phân giải thành glucose và fructose.

Người ta thường dùng đường phèn với nước trà để tiếp khách quí, hay để làm quà. Ðường phèn chưng với chanh, quất, chữa được bệnh ho, viêm họng rất hiệu quả. Ðường phèn rất bổ đối với người già, người bệnh tật.

Từ xưa dân gian đã có câu nói về đường phèn: “ Ngọt như đường cát, mát như đường phèn”.

Sản phẩm khác
ngày tạo16-02-2017 05:58:36 AM

Đường cát vàng

ngày tạo13-02-2017 10:28:57 AM

Giới thiệu về..

ngày tạo10-02-2017 01:26:57 PM

Các chỉ tiêu lí - hóa có trong đường cát..

ngày tạo10-02-2017 01:20:44 PM

Đường là..