Chi tiết sản phẩm

Đường cát vàng

Đường cát vàng ngược lại với đường trắng, nó vẫn giữ lại một ít mật đường. Rắc đường mía vàng lên crêpes, tarte trái cây, hoặc lên mặt bánh bông lan 5 phút trước khi hết giờ nướng, đường cát vàng sẽ tan chảy, rất ngon. Nếu muốn, chúng ta có thể thế lượng đường trong công thức bằng đường cát vàng.

Sản phẩm khác
ngày tạo13-02-2017 10:29:27 AM
-->
ngày tạo13-02-2017 10:28:57 AM

Giới thiệu về..

ngày tạo10-02-2017 01:26:57 PM

Các chỉ tiêu lí - hóa có trong đường cát..

ngày tạo10-02-2017 01:20:44 PM

Đường là..