Chi tiết sản phẩm

Đường cát trắng 02

Các chỉ tiêu lí - hóa có trong đường cát trắng 02

  • Pol% (độ Pol): > 99,50%
  • Reducing sugar (đường khử): < 0,15%
  • Colour (độ màu): < 200 ICU
  • Moisture (độ ẩm): < 0,07%
  • Ash (độ tro): < 0,10%
  • Dư lượng SO2: Sunfua dioxit (SO2): 70 mg/kg
Sản phẩm khác
ngày tạo16-02-2017 05:58:36 AM

Đường cát vàng

ngày tạo13-02-2017 10:29:27 AM
-->
ngày tạo13-02-2017 10:28:57 AM

Giới thiệu về..

ngày tạo10-02-2017 01:20:44 PM

Đường là..