Đường cát

Chúng tôi nhận cung cấp đường trắng tinh luyện với số lượng lớn và cung cấp thường xuyên cho các bếp ăn công nghiệp, các đại lý phân phối đường, cũng như nhà hàng có nhu cầu sử dụng đường của chúng tôi.

Hiện nay Công ty tổng hợp cung cấp đường cát trắng tinh luyện:

  • đường cát trắng tinh luyện hạt to, hạt nhỏ bao 50kg
  • đường cát trắng tinh luyện hạt to, hạt nhỏ cây 10kg và 12kg
  • và các kích cỡ, trọng lượng theo yêu cầu

Tiêu chuẩn ( theo TCVN)

  • độ ẩm: 0.06% max
  • Hàm lượng tro: 0.07 max
  • Độ màu ICUMSA: 200 IU max
  • Hàm lượng đường khử: 0.15 % max
  • Hàm lượng đường Saccaroze: 99.7 min
ngày tạo16-02-2017 05:58:36 AM

Đường cát vàng

ngày tạo13-02-2017 10:29:27 AM
-->
ngày tạo13-02-2017 10:28:57 AM

Giới thiệu về..

ngày tạo10-02-2017 01:26:57 PM

Các chỉ tiêu lí - hóa có trong đường cát..

ngày tạo10-02-2017 01:20:44 PM

Đường là..