Bài viết
ngày tạo25-02-2017 09:14:03 AM
Mật rỉ đường được dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm...vì nó có nhiều ưu điểm như: tăng tính ngon miệng, giảm..